مراکز مذهبی بانکوک

بودای زمردی بانکوک بودایی از جسپر

در تایلند معابد بودایی و مجسمه های بودایی از اماکن و اشیای مقدس به شمار می روند و هر یک از شهرهای تایلند دارای معابد و مجسمه های بودایی متعدد است. «بودای زمردی بانکوک – تایلند» (Eme ...

وات فو قدیمی ترین و بزرگترین معبد بودایی در بانکوک

«وات فو» (Wat Pho) یا معبد Reclining ، قدیمی ترین و بزرگترین معبد بودایی در بانکوک است. نسبت به معابد دیگری که در بانکوک وجود دارد، در معبد وات فو تصاویر بیشتری از بودا به چشم می خورد و ب ...

معبد وات آرون بانکوک را از رودخانه تماشا کنید

وات یا معبد بودایی، تمثیلی از معماری از کوه مِرو (Mount Meru) مرکز جهان در فلسفه یا کیهان شناسی بودایی می باشد. در اساطیر بودیسم تبت، کوه مرو مکانی است که مرکز جهان را نشان می دهد یا به عبارت دیگر، ب ...