مراکز مذهبی پکن

معبد دانگ یو از بزرگ ترین معابد تائویسم چین

در شمال چین معبدی بزرگ وجود دارد که یکی از بزرگ ترین معابد تائویسم چین است. این معبد که در سال 1319 و در زمان سلسله یوان ساخته شد «معبد دانگ یو» (Dongyue Temple) است. دانگ یو نمونه ای کام ...

معبد بهشت پکن  بزرگ تر از شهر ممنوعه

«معبد بهشت در پکن» (Temple of Heaven in Beijing) که با عنوان «معبد آسمان» نیز شناخته می شود، در پارکی معروف به نام پارک بهشت قرار داشته و یکی از مقدّس ترین معاب ...

معبد لاما بزرگ ترین و زیباترین لاماسری چین

«معبد لاما» (Lama Temple) که با عناوین دیگری همچون یانگ لاما، یانگ و یانگ لاماسری نیز شناخته می شود، در گوشه شمال شرقی پکن واقع شده است و بزرگ ترین و زیباترین لاماسری که تا کنون در چین حف ...