از برج آتاکوله آنکارا را در زیر پای خود ببنیند

با ورود به پایتخت ترکیه، برج آتاکوله آنکارا (Atakule Tower Ankara) جلب نظر می کند! ارتفاع 125 متری (410 فوتی) و همچنین پانورامیک بودن آن، سبب می شود تا توجه هر بیننده در هر نقطه ا ...