مراکز خرید آنکارا

از برج آتاکوله آنکارا را در زیر پای خود ببنیند

با ورود به پایتخت ترکیه، برج آتاکوله آنکارا (Atakule Tower Ankara) جلب نظر می کند! ارتفاع 125 متری (410 فوتی) و همچنین پانورامیک بودن آن، سبب می شود تا توجه هر بیننده در هر نقطه ا ...