سلجوق لو منطقه ای تاریخی با طبیعتی زیبا در قونیه

همانند منطقه کاراتای و مرام «منطقه سلچوکلو یا سلجوق لو» (Selçuklu district) نیز یکی از مناطق مرکزی و دیدنی قونیه است. که منطقه ای به وسعت 1836.31 متر مربع ...

کاراتای منطقه ای توریستی در قونیه

یکی از نواحی استان قونیه در منطقه آناتولی مرکزی ترکیه «کاراتای» (Karatay) است. کاراتای منطقه ای توریستی در قونیه و یکی از شهرستان های آن است که در ارتفاع 1026 متری از سطح دریا واقع شده و ...

مرام منطقه ای خوش آب و هوا در قونیه

«منطقه مرام» (Meram) یکی از سه ناحیه مرکزی قونیه است و جزء آناتولی مرکزی محسوب می شود. مرام به معنی "هدف" است. قونیه که توسط اسکندر کبیر و رومی ها تسخیر شده بود، به پایتخت سلجوق ...