سایر جاذبه های بعلبک

معابد بعلبک از بهترین جاذبه های روم باستان در لبنان

بعلبک که به عنوان هلیوپلیس نیز شناخته می شود، یکی از شهرهای روم باستان و امروزه شهری در شمال شرق کشور لبنان است؛ این نام از خدای کنعانی Baal که اسمش به معنای خداوندگار بود، گرفته شده است. اینجا امروز ...

معبد باخوس در بعلبک لبنان

بعلبک (Baalbek) یکی از شهرهای کشور لبنان است که در میان رشته کوه های شرقی و رشته کوه های غربی این کشور قرار گرفته و در 85 کیلومتری شمال شرق بیروت واقع شده است. این شهر که به نام هلیو پلیس (Heliopolis ...