تبلیغات

تعرفه آگهی در سفربانک
عکس دار
روی بنر
115 * 335
1/000/000
عکس دار
بالای سایت
72 * 375
500/000
عکس دار
سمت چپ(چرخشی)
95 * 190
300/000
ارسال پیامک (sms) به 6,269 نفر از مدیران، مدیران فنی و کانترهای آژانس های مسافرتی
313,450 تومان
ارسال ایمیل به 5,630 نفر از مدیران، مدیران فنی و کانترهای آژانس های مسافرتی
281,500 تومان